ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ)

B1

Βακόντιου Άννα
Παππάς Xρήστος
Κουφοπούλου Άννα
Γεωργαντή –Νταλιαπέ Αλεξάνδρα
Καλογερόπουλος Δημήτρης
Δρίτσουλα Νικολέτα

Β2

Μπαρδάκη Κατερίνα
Ζωγράφος Ευάγγελος
Ζάκης Γιώργος

Comments are closed.